Vandalove.cz > Vandalové > Macphisto

Macphisto

Macphisto je členem internetové komunity vandalů. Obtěžuje ostatní uživatele internetu v diskusích vkládáním příspěvků mimo téma. Zveřejnil soukromý e-mail, který nebyl určen pro veřejnost. Zneužíval server Brouzdej.cz v rozporu s pravidly jako úložný prostor pro velké fotografie.

25. března 2005

Obtěžování uživatelů diskusních fór

Macphisto opakovaně vstupuje do diskusních fór na serverech Lopuch.cz, Lapiduch.cz a Okoun.cz a na další internetové weby, kde vkládá často nesmyslné příspěvky mimo téma diskuse. Tím schválně a záměrně narušuje probíhající diskuse a obtěžuje diskutující uživatele.


Macphisto a jeho nesmyslný příspěvek mimo téma na odborném serveru o webdesignu Interval.cz

Veřejné zesměšňování druhých lidí

Macphisto spravuje diskusní klub věnovaný Jiřímu Macichovi. V diskusním klubu s názvem Jirka Macich - legenda vkládá početně silnější skupina anonymních vandalů příspěvky týkající se zcela konkrétního člověka. Možný důvod pro založení diskusního klubu popsal ve svém příspěvku Celine:

Jirka je takovy darkmaster, mozna jeste sveraznejsi a naivnejsi navic ma tu nevyhodu, ze je vetsich rozmeru, takze se do nej snaze strefuje

Macphisto zároveň doporučil v záhlaví klubu zveřejnit fotografii Jiřího Macicha, který ke zveřejnění a použití fotografie nedal svůj souhlas. Pro použití fotografie je dle zákona třeba souhlas dané osoby.

Podle § 12 odst. 1 smějí být písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

Podle § 13 odst. 1 má fyzická osoba právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Zveřejňování soukromého e-mailu

Vandal Macphisto zveřejnil plné znění soukromého e-mailu ve veřejně přístupném diskusním fóru. E-mail byl přitom zaslán na firemní kontakt Macphista. Zveřejněním e-mailu bez souhlasu odesílatele se Macphisto zřejmě dopustil porušení českých zákonů.

§ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

Článek 13. Listina základních práv a svobod:
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Macphisto přistupuje k soukromí druhých lidí opravdu velmi svérázným způsobem. Pokud se tomuto vandalovi rozhodnete napsat, můžete se dočkat velmi nepříjemného překvapení.


Macphisto zveřejnil soukromý e-mail ve veřejné diskusi. V tomto případě by se mohlo jednat o porušení zákona.

Útok na diskusní fórum

Macphisto záměrně vkládal nesmyslné příspěvky mimo téma do diskusního fóra internetového serveru Brouzdej.cz. Nepřestal ani když byl upozorněn správcem diskusního fóra. Diskusi zahltil velkým množstvím nesmyslných příspěvků. Porušil tím doporučenou zásadu slušného chování: V konverzačních místnostech nepřerušujte ostatní a držte se tématu. Rovněž záměrně porušil pravidla diskusního fóra. Přečtěte si, jak vypadal útok na diskusní fórum.

Zneužívání on-line služby

Vandal Macphisto zneužil funkce, která uživatelům Brouzdej.cz umožňuje nahrát obrázky. Nahrané soubory přitom nepoužil ve svém deníčku. Navíc tento server doporučil jako úložiště pro obrázky dalším vandalům. Nahrané obrázky vzápětí odkazoval z hojně navštěvovaných diskusních fór.


Macphisto doporučuje v diskusním klubu vandalů server Brouzdej.cz jako úložiště obrázků (image hostig). Brouzdej.cz však takovou službu neposkytuje.

Náš projekt informuje, pomáhá a radí každému, kdo se stal cílem útoků ze strany vandalů nebo se s útoky setkal.

Vandalové mohou poškodit i vás. Existuje komunita vandalů, která si vybírá pro své útoky jiné lidi na internetu. Vandalové vybraného člověka či skupinu lidí obtěžují, veřejně zesměšňují a slovně napadají. Tato šikana může trvat i několik let.