Obrana

Pokud se stanete vy nebo vaši přátelé terčem útoků ze strany vandalů, zachovejte klid.

Jak postupovat při útoku vandalů

David Phillips jako autor knihy Online public relations radí čtenářům, jak postupovat v případě, že se setkají s darebáckými stránkami. Nejdůležitější není okamžitá reakce.

1. Prozkoumejte a zhodnoťte web nebo weby, které vás znepokojují.
To může být zpočátku problém zejména v případě, kdy jsou stránky nebo činnost vandalů namířeny proti vaší osobě. Z vlastních zkušeností víme, že se vandalové nebojí druhého člověka neprávem očernit či zesměšnit.

Z jednoho (...) příspěvku dokážeš podloudně vyvodit takovou spoustu hanebností, že jimi toho dotyčného člověka zesměšníš, očerníš a ještě ho v tomto klubu vystavíš na pranýř.
Zdroj: diskuse

Požádejte o radu svojí rodinu, přátele či důvěrné známé. Sesbírejte materiály a zjistěte si veškeré souvislosti.

2. Myslete a taktizujte
Někdy je lepší útok nechat bez odezvy. Nevšímejte si vandalů, nemažte jejich komentáře ve svém blogu či návštěvní knize. Pokud se útok nebude opakovat, jednalo se o náhodný střet. Příspěvky můžete kdykoliv později vymazat.

3. Chovejte se slušně a eticky
Nechovejte se jako vandalové, nevyužívejte jejich zbraně. Naopak s nimi jednejte slušně a na úrovni. Slušní lidé se totiž v případném sporu mohou veřejně postavit na vaší stranu. Příkladem může být reakce čtenáře s přezdívkou DGX, který se týkal chování internetového fandala FF:

(...) dialog pubertálního demagoga s hyperkorektní osobou má předpoklady být vtipný, to ale nijak pubertálnost nebo demagogii FF neomlouvá.
DGX v diskusi na Lupa.cz

4. Jednejte s nadhledem
Jednat s nadhledem je poměrně těžké. Zejména v případě, kdy se jedná o nepříjemný útok na vaši osobu.

5. Držte právníky na uzdě
Pokuste se nejprve celou situaci řešit smírem. Pokud to nepomůže, získejte podporu dalších lidí a nasbírejte další důkazy proti vandalům.

Náš projekt informuje, pomáhá a radí každému, kdo se stal cílem útoků ze strany vandalů nebo se s útoky setkal.

Vandalové mohou poškodit i vás. Existuje komunita vandalů, která si vybírá pro své útoky jiné lidi na internetu. Vandalové vybraného člověka či skupinu lidí obtěžují, veřejně zesměšňují a slovně napadají. Tato šikana může trvat i několik let.