Radim Hasalík

Majitel a provozovatel internetových stránek Vandalove.cz. Projekt vytváří společně s lidmi, kteří stejně jako on nesouhlasí s chováním internetových vandalů.

info@vandalove.cz

Proč bojujete proti internetovým vandalům?

Vandalové na Internetu obvykle ničí práci či snahu druhých lidí. Zanamenali jsme útoky vandalů, které byly namířené proti jiné skupině lidí či jednotlivcům. To co vandalové považují za zábavu, ostatní uživatele internetu většinou obtěžuje. Správce webu či moderátor internetové diskuse například musí trávit čas mazáním velkého počtu nesmyslných vandalských příspěvků. Pronásledování jednotlivců či skupin může přerůst až do systematické šikany.

Nelíbí se mi, že vandalové porušují nepsaná pravidla slušného chování anebo obtěžují běžné uživatele internetu. Nikoliv celebrity. Často jsem byl svědkem situací, kdy si vandalové vybrali za svůj cíl lidi, kteří se nemohli bránit. Nesouhlasím s lidmi, kteří zlomyslně škodí druhým lidem s cílem ublížit jim, případně je zesměšnit.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými vandaly?

První typ vandalů jsou lidé, kteří v omezené míře vkládají své nesmyslné příspěvky do diskusí. Většinou jejich příspěvky najdeme v názorech ke článku na některých českých zpravodajských serverech. Příkladem může být třeba diskutující Daniela, která na webu Lidovky.cz vkládala pouze zvolání: "Jsem tu první". Čtenáře to sice obtěžovalo, ale časem se naučili tyto příspěvky přeskakovat.

Do druhé skupiny patří lidé, kteří záměrně provokují či vyjadřují v diskusích morálně neobhajitelné názory. Typickým a častým příkladem je třeba neúcta k mrtvým, kdy se v diskusi u článku o nějakém neštěstí objevují příspěvky typu "Dobře mu tak" a podobně. Občas tyto velmi nevhodné příspěvky vyvolají úplné uzamčení či zakázání diskuse. Doplácejí na to slušní lidé, kteří chtějí debatovat o příčinách dané události.

Třetí skupinu představují lidé, kteří se v diskusích projevují příliš agresivně, chybí jim tolerance anebo schopnost přiznat vlastní chyby. Pokud jim ve skutečnosti nejde o vyvolání debaty na určité téma, může se jednat o internetové vandaly. Jejich cílem je vyvolávat konflikty. Tyto tři typy lidí jednají samostatně, na vlastní pěst.

Problém nastává v okamžiku, kdy se vandalové začnou sdružovat do skupin - internetových komunit. Své útoky posléze domlouvají či oznamují v diskusním klubu. Po zveřejněné výzvě je většinou nápad přijat. Členové komunity internetových vandalů na základě výzvy navštíví vybraný web a podle dohody různým způsobem obtěžují autora webu.

Menším zlem je případ, kdy členové komunity vandalů pouze diskutují o nějaké vybrané oběti či skupině lidí. Někdy je však diskuse vedena s cílem vybraný cíl zesměšnit, znevážit, urazit či vyprovokovat.

Myslíte si, že rozum a chtíč mohou zůstat v opozici natrvalo?

Tento dotaz se často objevuje v on-line chatech, kde pozvaná osobnost odpovídá na otázky čtenářů. Odpověď celebrity je posléze zveřejněna na webu Rozumachtic.com. Myslím si, že o vandalismu můžeme hovořit pouze v případě, že je otázka položena několikrát za sebou. Takové otázky potom mohou obtěžovat ostatní a zdržovat pozvanou celebritu. Příkladem může být reakce Dana Bárty: Pane profesore, mohl byste s tou otázkou už jít do Vídně? Už je to tady po desátý a my to zodpovíme ústně.

Otázka nebo jen příspěvek s textem Rozum a chtíč mohou zůstat v opozici na trvalo se občas objevuje i v diskusích. Pokud se téma diskuse netýká Freuda, rozumu či chtíče, jedná se bezpochyby o vandalství.


Otázka či konstatování je někdy pokládáno zcela mimo téma. V takovém případě se již jedná o vandalismus.

Náš projekt informuje, pomáhá a radí každému, kdo se stal cílem útoků ze strany vandalů nebo se s útoky setkal.

Vandalové mohou poškodit i vás. Existuje komunita vandalů, která si vybírá pro své útoky jiné lidi na internetu. Vandalové vybraného člověka či skupinu lidí obtěžují, veřejně zesměšňují a slovně napadají. Tato šikana může trvat i několik let.